U ขายหุ้น NMG ทั้งหมด 9.99% ที่ราคา 0.17 บาท/หุ้น มูลค่า 69.09 ลบ.

บมจ.ยู ซิตี้ (U) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) จำนวน 406,390,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.99% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนา โดยมุ่งเน้นในทรัพย์สินหลักของบริษัทก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนในหุ้น NMG ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก

ดังนั้น ในวันนี้ บริษัทจึงได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อขายหุ้น NMG ทั้งหมดที่บริษัทถือครองให้แก่ผู้จะซื้อ (ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) มูลค่าซื้อขาย 69,086,300 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งเป็นราคาซื้อขายสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) ของหุ้น NMG คาดว่าจะโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ต.ค. 63)

 

Tags: , , ,
Back to Top