MJD เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สร้างทีมงาน Property Management ดูแลลูกบ้าน

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เปิดเผยว่า ด้วยแนวคิดหลักของแบรนด์เมเจอร์ฯ ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด “Crafting Lifescape to Excellence”

ซึ่งเน้นคุณภาพและความสมบูรณ์แบบเป็นสำคัญ ทำให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างทีมงานที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานเฉพาะด้านที่ต้องดูแล โดยเฉพาะงานด้าน Property Management ที่ต้องอาศัยทักษะของบุคคลากรแบบรอบด้านเพื่อมอบคุณค่าแห่งการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านเมเจอร์ฯ บริษัทมีการจัดตั้ง Major Lifescape Academy ซึ่งเป็นศูนย์คัดสรรและพัฒนาบุคคลากรคุณภาพ โดยหนึ่งในกระบวนการสำคัญคือ กระบวนการคัดสรรบุคคลากรที่ “ใช่” เพื่อให้ตรงกับลักษณะงานและ DNA ของเมเจอร์มากที่สุด

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านอสังหาริมทรัพย์และงานบริการโดยตรงหลากหลายแห่งที่สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด ในฐานะที่เมเจอร์ฯ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ การได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาบ่มเพาะและสร้างให้เติบโตเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานเมเจอร์ฯ จึงเป็นวิธีการที่สร้างประโยชน์ให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเข้มข้น

รวมถึง MJD มีโอกาสเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถที่โดดเด่นมาร่วมงานต่อ แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Management Trainee ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มกระบวนการนี้ ผ่านการจับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นแรก ได้เข้าร่วมโครงการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และเริ่มเรียนรู้งานแล้วตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/63 ที่ผ่านมา โดยโครงการของรุ่นแรกจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นปี 63 นี้ และจะเปิดรับสมัครในรุ่นต่อไปในเดือน ก.พ.64

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์และการบริการ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยเฉพาะทักษะสำหรับงานด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกฟังก์ชันอย่างเข้มข้น ผ่าน Supervisor ที่จะช่วยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและประเมินผลเป็นระยะ รวมเวลาทั้งสิ้น 6 เดือนเต็ม

“หัวใจของการขับเคลื่อนองค์กร คือ คุณภาพของพนักงาน เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญด้วยองค์ความรู้แห่งอนาคต ประกอบกับการทดลองฝึกงานจริงเพื่อประยุกต์ความรู้มาใช้ระหว่างช่วงฝึกงาน 6 เดือน ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและเข้าเกณฑ์การคัดสรรของบริษัทจะได้รับสิทธิ์เข้าเป็นพนักงานประจำและยังได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่านักศึกษาจบใหม่ทั่วไป และหากพัฒนาทักษะจนมีความพร้อมระดับมืออาชีพ ก็จะมีโอกาสได้ก้าวสู่ Fast Track เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้จัดการอาคาร หรือ Building Manager ในสายงาน Property Management รับผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกด้วย เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะได้ก้าวกระโดดตามศักยภาพที่มีในตัว”

นางสาวเพชรลดา กล่าว

นางสาวเพชรลดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สายงานด้าน Property Management ถือเป็นสายงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับองค์ความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงในสายงาน ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนบุคลากรคุณภาพที่มีทักษะพร้อมทำงาน กลุ่มที่เติบโตจากโครงการ Management Trainee เหล่านี้ จึงจะเข้ามาเติมเต็มส่วนงานด้าน Property Management ซึ่งปัจจุบัน เมเจอร์ฯมีบริษัทในเครือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจคือ บริษัท เอ็ม ดีพีซี จำกัด (MDPC Expertise Meets Excellence)ซึ่งให้บริการด้าน Property Management และงานขายโดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการนี้ และดำเนินการรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตให้แก่อนาคตของชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top