ไรท์ทันเน็ลลิ่ง เผยผลตอบรับดีหลังโรดโชว์ 14 จว.พร้อมเสนอขายหุ้น IPO

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า การนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) กับนักลงทุน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่การตลาด 9 หลักทรัพย์ได้รับการตอบรับที่ดี โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่มุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งได้แก่ การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์ และการก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

การแข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและคู่ค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยพัฒนาให้บริษัทมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมเงินทุนของกิจการ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนเพียงแห่งเดียวแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสมดุลของโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

“RT มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมายาวนาน เป็นหนึ่งในผู้นำงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดี

การเดินทางไปโรดโชว์เป็นการนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อแนะนำข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน วิสัยทัศน์ผู้บริหาร และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 300 ล้านหุ้น และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ออกโรดโชว์ 14 จังหวัดทั่วประเทศไทย และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ 9 แห่งที่เข้าร่วมการจัดจำหน่าย” นายสมภพ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM เปิดเผยว่า การเดินสายโรดโชว์ของ RT ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-12 ต.ค.63 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

พร้อมทั้งยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาด 9 หลักทรัพย์ ได้แก่ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) บล.ไอร่า บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และบล.ทรีนีตี้

“การโรดโชว์ที่ผ่านมานักลงทุน และเจ้าหน้าที่การตลาด แสดงความสนใจต่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและฐานะการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนแกนนำการจำหน่ายได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของบริษัทภายหลังการระดมทุน จากแผนขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างโอกาสการรับงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีความสามารถในการแข่งขันสำหรับการประมูลงานและรับงานเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor)

อีกทั้งมีความสามารถทำกำไร ทั้งกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ โดยกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกปี 63 เติบโตมาที่ 137.32 ล้านบาท สูงกว่าทั้งปีของปี 62 ที่มีกำไร 130.66 ล้านบาท โดยมีอัตรากำขั้นต้นระหว่างปี 62 ถึงงวด 6 เดือนปี 63 เฉลี่ยอยู่ที่ 17.74-22.78% และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 5.52-9.47%” นายเสกสรรค์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , ,