ดีอีเอส พบจำนวนปล่อยข่าวเฟกนิวส์โซเชียลมากสุดเกี่ยวกับสุขภาพ-นโยบายรัฐ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ดำเนินการโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (1 พ.ย.62-28 ต.ค.63) จากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากที่มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามา และระบบติดตามการสนทนาทางโซเชียล (Social listening)

พบว่า มีจำนวนข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด 25,835,350  ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 19,466 ข้อความ ข่าวในหมวดสุขภาพมีสถิติพบเป็นข่าวลวงมากที่สุด  3,812 เรื่อง หรือร้อยละ 56 ข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐ จำนวน 2,620 เรื่อง  หรือร้อยละ 38 ข่าวเศรษฐกิจ 251 เรื่อง หรือร้อยละ4 และข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติ 143 เรื่อง หรือร้อยละ 2

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top