UAC ปรับโครงสร้างขายหุ้นที่ไม่ใช่กิจการหลักเพิ่มความคล่องตัวธุรกิจพลังงานทดแทน

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทมีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานตามนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ UAC ในฐานะผู้ถือหุ้น 99.998% ในบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด ได้ขายหุ้น จำนวน 30% ให้กับ บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด (PTE Plus) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าการเข้ามาถือหุ้นของ PTE Plus จะส่งผลบวกกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพราะบริษัทมีทั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ที่มีการใช้พลังงานในรูปแบบก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ส่วนบริษัทย่อย ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่ UAC ถือหุ้นอยู่ 100% ได้มีการขายหุ้นในบริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำกัด ทั้งหมด 49% ให้กับนางสาวธัญพัฒน์ นันท์พันธ์ เนื่องจากเซบิก๊าซ ยูเอซีดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ซึ่งจัดว่าเป็น Non-Core Business เพื่อเอื้อต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทน และเคมีภัณฑ์สะอาดเป็น Core Business

“การปรับโครงสร้างธุรกิจในบริษัทย่อยครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางกรอบการดำเนินธุรกิจของ UAC ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตามนโยบายการลงทุนทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างอัตราการเติบโตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ Trading พลังงานทดแทน และโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่อไปในอนาคต”

นายชัชพล กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top