แนวโน้มการค้าชายแดนฟื้นตัว หลังการระบาดโควิดเริ่มคลี่คลาย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.63) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 968,878 ล้านบาท ลดลง 4.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การส่งออก 563,953 ล้านบาท ลดลง 4.66% และการนำเข้า 404,925 ล้านบาท ลดลง 5.19% แต่ยังเกินดุลการค้า 159,028 ล้านบาท

“ถึงแม้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน จะปรับตัวลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การขยายตัวยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นายกีรติระบุ

โดยสถิติการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 175,101 ล้านบาท ลดลง 17.23% รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 139,687 ล้านบาท ลดลง 5.60% เมียนมา มูลค่า 127,010 ล้านบาท ลดลง 12.83% และกัมพูชา มูลค่า 119,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.73% โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และผ้าผืนและด้าย และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และรถยนต์นั่ง

ในด้านการค้าผ่านแดนไปยังจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 176,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.19% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 64,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.89% เวียดนาม มูลค่า 45,588 ล้านบาท ลดลง 15.05% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 121,524 ล้านบาท ลดลง 9.71% สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

“การค้าชายแดนและผ่านแดนช่วง ม.ค.-ก.ย. ปี 63 มีมูลค่า 968,878 ล้านบาท ลดลง 4.88% การขยายตัวมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ติดลบน้อยลง) โดยการค้าชายแดน มีมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมียางพารา เป็นสินค้าส่งออกสูงสุด และการค้าผ่านแดนมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีผลไม้สดแช่เย็นเป็นสินค้าส่งออกสูงสุด”

นายกีรติกล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ในเมียนมา และไทยตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชาวเมียนมาที่เป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นผลให้จังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาเพิ่มความเข็มงวดในการเข้า-ออก และขนส่งสินค้ามากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมา

โดยปัจจุบันสถานะการเปิด-ปิดจุดผ่านแดน และเส้นทางผ่านแดนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 28 ต.ค.63 ไทยสถานะการเปิด-ปิด จุดผ่านแดนรวมจุดผ่านแดนที่เปิดทำการทั้งหมด 36 แห่ง จาก 97 แห่งทั่วประเทศ และเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนเปิดรวม 19 เส้นทาง จาก 23 เส้นทาง

และในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลด่านทางด้านกัมพูชา และสปป.ลาว ที่ต้องการให้มีการผลักดันการเปิดด่าน ซึ่ง กรมฯ อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการผลักดันการเปิดด่านตามที่สภาหอการค้าฯ เสนอเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 พ.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top