PTT ปรับตำแหน่ง CEO โยก ชวลิต จาก GPSC คุม IRPC ,นพดล ย้ายกลับ PTT เริ่ม 1 ธ.ค.

กลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) โยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ ครั้งใหม่ โดยย้ายนายชวลิต ทิพพาวนิช จากบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ไปอยู่บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ส่วนนายนพดล ปิ่นสุภา จะย้ายจาก IRPC กลับไปรับภารกิจอื่นใน PTT โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ IRPC แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (5 พ.ย.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชวลิต ทิพพาวนิช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ต่อจากนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะกลับไปรับภารกิจอื่นที่ PTT โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายนพดล ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท IRPC ต่อไป

ปัจจุบันนายชวลิต มีอายุ 58 ปี ซึ่งจะนับเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนที่ 6 ของ IRPC ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอัจฉริยะที่พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอย่างรวดเร็วและเท่าทันสถานการณ์

ด้าน GPSC ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษครั้งที่ 13/2563 ในวันนี้ (6 พ.ย.) รับทราบการลาออกของนายชวลิต ทิพพาวนิช จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานของ GPSC ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดย นายวรวัฒน์ พิทยศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ GPSC ในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล และแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ที่มีเป้าหมายขยายธุรกิจ โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อก้าวสู่ธุรกิจ S-Curve ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

ปัจจุบันนายวรวัฒน์ พิทยศิริ อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล ของ PTT และได้ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท. มากว่า 20 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกลุ่ม ปตท. อาทิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฎิบัติงาน Secondment ตำแหน่ง President บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด เป็นต้น

อนึ่ง ก่อนหน้านี้กลุ่มปตท. ได้มีการโยกย้ายผู้บริหารระดับ CFO ของ GPSC ,บมจ.ไทยออยล์ (TOP) และบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ดังนี้

  1. นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ของ GPSC มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี ของ TOP
  2. นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ของ PTTGC มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ของ GPSC
  3. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ -ด้านการเงินและบัญชี ของ TOP มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ของ PTTGC

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top