การท่าเรือฯ ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง มีผล 1 ต.ค.63

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และ การให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็น ตู้มีสินค้าขนาด 20 ฟุต ปรับขึ้นเป็น 28 บาท จากเดิม 22 บาท (1 ก.ค. 63) ตู้มีสินค้าขนาด 40 ฟุต ปรับเป็น 56 บาทจาก 44 บาท และตู้มีสินค้าขนาดมากกว่า 40 ฟุต ปรับขึ้นเป็น 63 บาท จากเดิม 50 บาท ส่วนตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ฟุต ปรับขึ้นเป็น 17 บาท จากเดิม 13 บาท ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 40 ฟุต ปรับเป็น 34 บาท จาก 26 บาท และตู้สินค้าเปล่า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต ปรับเป็น 38 บาท จาก 29 บาท

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป ที่ท่าเรือกรุงเทพ ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เป็น 858 บาท/ชั่วโมง จากเดิม 679 บาท/ชั่วโมง (1 ก.ค.63) ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบัง อัตราค่าธรรมเนียมใหม่อยู่ที่ 937 บาท/ชั่วโมง จากเดิมเก็บ 741 บาท/ชั่วโมง

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งคำนวณจากผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบมจ. ปตท. (PTT) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top