SAK เตรียมขาย IPO-เข้า SET ปีนี้,วางเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อเท่าตัวในปี 66

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจ บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) เปิดเผยว่า SAK เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 63

ปัจจุบัน SAK มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,096 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,096 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,550 ล้านบาท

นายพูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร SAK เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ศักดิ์สยาม” (SAKSIAM) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย แบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) 2.สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 3.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) และ 4.สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash) ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

“ด้วยจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการรับบริหารจัดเก็บหนี้ ทำให้เราเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการสินเชื่อของลูกค้า และตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุน ผ่านการปล่อยสินเชื่อในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้เราสามารถช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี และการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะทำให้เราขยายธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น”

นายพูนศักดิ์ กล่าว

ด้านนายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ SAK กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้น IPO จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขีดความสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันเติบโตในทุกมิติ ทั้งจำนวนสาขา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย จำนวนสาขาที่จะขยายเพิ่มเติม โดยวางเป้าหมาย 3 ปีข้างหน้า (64-66) เพิ่มจำนวนสาขาเป็น 1,119 สาขา จากปัจจุบัน 519 สาขา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก รวม 38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.63)

นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก ตั้งแต่การเสนอสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รับชำระหนี้ บริหารหนี้สูญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสร้างการเติบโต โดยตั้งเป้าภายในปี 66 พอร์ตสินเชื่อจะขยายตัวเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท

“จุดแข็งของเราคือการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพและมีความเข้าใจลูกค้า จึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านจุดให้บริการสาขาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและนำพาองค์กรไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ”

นายศิวพงศ์ กล่าว

นางเรณู วิลาศรี รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี-การเงิน) SAK กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-62) บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ เฉลี่ยอยู่ที่ 31.6% ต่อปี สอดคล้องการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท และมีจำนวนสัญญาสินเชื่อรวม 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม

สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยและใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสินเชื่อ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ย. 63)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top