L&E ผลัดใบ ดัน อนันต์ กิตติวิทยากุล นั่ง CEO ขยายธุรกิจรับศก.ดิจิทัล

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ของบมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) เปิดเผยว่า บริษัทจะยังคงโมเดลธุรกิจ “Total Lighting Solution Provider” เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ภายใต้กระแสเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะยังคงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ IoT ซึ่งบริษัทได้พัฒนาจนกล่าวได้ว่าอยู่ในขั้นแนวหน้าของประเทศ และแนวโน้มธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยบริษัทมีผลงานในด้านนี้จำนวนมาก เช่น สมาร์ทซิตี้ที่อำเภอเกาะสมุย โคมไฟถนนอัจฉริยะที่วังจันทน์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง และโคมไฟฟ้าโซลาร์อัจฉริยะรอบสนามบินจำนวน 22 แห่ง ของกรมท่าอากาศยาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทยังมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน ส่งผลให้ได้ส่งสินค้าไปขายให้แก่ลูกค้าหลายรายในประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตร และปัจจุบันยังมีบริษัทอื่นจากประเทศอเมริกาติดต่อให้บริษัทผลิตสินค้าให้โดยตรงซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี เพื่อสอดรับแนวโน้มดังกล่าวที่เน้นการผลิตสินค้าครั้งละจำนวนมาก จึงได้ขยายเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “Efficient Value Chain Management” โดยเน้นการลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต

“บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายรักษาวินัยทางการเงิน และจะรักษาสัดส่วน D/E ที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงจากการลงทุนมากเกินไป อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่กระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และบริษัทยังคงคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักพร้อมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาดไปยังนานาประเทศ เชื่อว่าจะสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”

นายอนันต์ กล่าว

ทั้งนี้ นายอนันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ L&E มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.63 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (19 พ.ย.) ที่รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ราย ได้แก่ นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการบริษัท และนายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกับแต่งตั้งกรรมการ 2 ราย เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ได้แก่ นางสาวนัทลี ทรัพย์ทวยชน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายเอกลักษณ์ บริมาสพร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

รวมถึงแต่งตั้งนายอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารด้วย รวมถึงแต่งตั้งนางนภาพร วิมลอนุพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.เป็นต้นไป

นายอนันต์ กล่าวว่า นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน และนายปกรณ์ บริมาสพร ผู้ร่วมก่อตั้ง L&E Group เห็นว่าอายุมากแล้ว จึงอยากเห็นคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสานต่อเป้าหมายที่จะทำให้ L&E Group เป็นผู้นำธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับโลกต่อไป จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยนายยงค์ และนายปกรณ์ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การบริหารงานในช่วงเปลี่ยนผ่านดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะสนับสนุนให้บริษัทขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top