PTT คว้าสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชนปี 8, JKN แชมป์หุ้นมหาชนตลาด mai อีกสมัย

นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยว่า หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท แอสเซส โปร เมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ร่วมกันจัดงานพิธีมอบรางวัล”หุ้นขวัญใจมหาชน” โดยผลสำรวจหุ้นขวัญใจมหาชนปี 8 (ปี 62) พบว่า รางวัลสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน ได้แก่ บมจ.ปตท. (PTT)

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำกลุ่ม 9 รางวัล ประกอบด้วย
1)กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)
2)กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บมจ.ซาบีน่า (SABINA)
3)กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
4)กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
5)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้แก่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)
6)กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ บมจ.ปตท. (PTT)
7)กลุ่มบริการ ได้แก่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)
8)กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)
9)ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้แก่ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย (JKN)

ทั้งนี้”รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน”เป็นการตัดสินจากนักลงทุนอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์ของยามาเนะ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สากลทั่วโลก โดยไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด และไม่ได้มุ่งหวังเป้าหมายเชิงพาณิชย์ แต่มุ่งหวังให้บริษัทมหาชนจดทะเบียน ได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุน ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

โครงการนี้มุ่งหวังประเมินความนิยมในการลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม(ไม่นับหลักทรัพย์อื่นๆ) ระหว่างช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top