ครม.พิจารณามาตรการช่วยเหลือ SME เพิ่มเติม-โครงการเงินกู้ฟื้นศก.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ระยะที่ 9 และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ระยะที่ 4

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง และ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 ฉบับสมบูรณ์

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในงบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ต้องติดตามว่า ครม.จะมีการหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้งการขยายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ที่จะหมดโครงการระยะที่ 1 ในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ รวมทั้งการขยายเวลาเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการพิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top