พาณิชย์ นำร่องพาวิสาหกิจเพื่อสังคม 18 รายเจรจาซื้อขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 15 ลบ.

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ โดยนำร่องกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ หรือเอสอี) 18 ราย จากที่มีอยู่ทั้งหมด 141 ราย มาเจรจาซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 34 ราย ใน 13 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา ฮ่องกง บังคลาเทศ อินเดีย เยอรมนี สเปน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐฯ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการส่งออก คาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10-15 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมฯ ยังกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์อีก 4 ครั้ง ในเดือน ม.ค.-มี.ค.64 เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มอื่นๆ โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ติดต่อผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และนำเสนอสินค้า เพื่อเชิญให้มาเจรจาธุรกิจผ่านทางออนไลน์แล้ว

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ได้มีเพียงแค่กระทรวงพาณิชย์ แต่ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เช่น กรมสรรพาการมีประกาศให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่จดทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ผู้ลงทุนในหุ้นของกิจการเอสอี บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้เอสอี สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศให้กิจการเอสอี ที่ผ่านการจดทะเบียนรับรอง สามารถระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจาก ก.ล.ต.ตามปกติ เป็นต้น โดยจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยุ) ในเดือนธ.ค.นี้

ด้านนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ ตอบโจทย์วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีสินค้าที่มีคุณภาพ แต่เงินลงทุนน้อย ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับกลุ่มเอสอี ที่จะทำให้มีประสบการณ์ในการส่งออก ก่อนจะเข้าสู่สนามการค้าแบบออฟไลน์ในเวทีถัดไปเมื่อมีความพร้อม

สำหรับเอสอีที่กรมฯ นำมาเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ครั้งนี้ เช่น ดอยคำ, อภัยภูเบศร์, มูลนิธิออทิสติกไทย นำสินค้าที่ออกแบบลวดลายโดยเด็กออทิสติกมาร่วมขายด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อหลายประเทศ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ธ.ค. 63)

 

Tags: , ,
Back to Top