BBL มองเศรษฐกิจปี 64 ดีขึ้นเล็กน้อย-กำลังซื้อยังชะลอ

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารยังมองภาพรวมของเศรษฐกิจปี 64 ดีขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว

ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อ ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารยังคาดหวังการช่วยเหลือจากภาครัฐในการหาตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในประเทศที่สามารถบริหารจัดการโควิด-19 ได้และเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อ จะช่วยสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ รวมถึงการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สำหรับแนวโน้มของหนี้เสียในปี 64 มองว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องจากปีนี้ จากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อ ที่ยังไม่กลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างชัดเจน ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ยังไม่กลับมาดีขึ้น ซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการหนี้เสียของธนาคารได้มีการหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม แม้ว่าหลังจากผ่านพ้นมาตรการพักชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมา และลูกค้าของธนาคารก็ได้กลับมาชำระหนี้ตามปกติในสัดส่วนที่มากแล้วก็ตาม รวมถึงยังไม่มีแผนที่จะขายหนี้เสียออกไป แต่จะเน้นการบริหารจัดการหนี้เสียเอง

ส่วนการตั้งสำรองฯของธนาคาร มองว่ายังมีความเพียงพอที่รองรับความเสี่ยงหากหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากธนาคารมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น หลังจากได้ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันด์ในช่วงที่ผ่านมามูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำมาเป็นเงินทุนสำรองขั้นที่ 1 ทำให้ธนาคารไม่มีความกังวลเรื่องเงินทุนในการป้องกันความเสี่ยง และไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้เพิ่มในปีหน้า

นายเดชา กล่าวว่า ส่วนธุรกิจในต่างประเทศของธนาคารยังมีแนวโน้มที่ดี และจะเข้ามาผลักดันรายได้ของธนาคารได้ดีต่อเนื่องในปี 64 โดยเฉพาะธุรกิจในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น ตลอดจนยังมีการลงทุนต่าง ๆ เกิดขึ้นในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจในอินโดนีเซียยังมีการเติบโต และสามารถสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้ดี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ธ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top