สวนดุสิตโพล พบคนไทยอยากเที่ยวเชียงใหม่มากสุด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2563” จำนวนทั้งสิ้น 1,277 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2563 พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยในปี 2563 ที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ ไปเที่ยวอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้น ร้อยละ 83.56 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีประมาณ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 26.17 สิ่งที่อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ คือ มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเที่ยวอย่างปลอดภัย ร้อยละ 76.40 จังหวัดที่คนไทยจะไปเที่ยวมากที่สุด คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 31.67 โดยสิ่งที่จะกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่คือ โควิด-19 ร้อยละ 92.71

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบุว่า ท่องเที่ยวปี 2563 นับจากช่วงโควิด-19 เป็นปีที่หนักสำหรับผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเองก็ตาม หลายเดือนผ่านไปจะพบว่า ในฐานะคนไทยปรับตัวได้ดีกว่าชาติใดในโลกก็ว่าได้ วิกฤติต่างๆกลับกลายเป็นโอกาส และหลายคนคว้าโอกาสครั้งนี้ในการเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องกัน การปรับตัวทางการท่องเที่ยวเริ่มมาตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่ประชาชน จนกลายเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ที่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพึงปฏิบัติ จากการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่คึกคัก

ผู้ประกอบการเอง ปรับตัวในรูปแบบ Internationalization@Home เช่น สะพานหันปรับตัวเป็นริมคลองเมือง Otaru ที่พักตากอากาศที่จำลองการพักแบบ Igloo ททท.ออกแคมเปญ Chillaxing in Chiangkhan / Cafes Hopping in Khaoyai เป็นต้น บางกลุ่มเป็นตัวอย่างของ Switcher ที่ดี จากโรงแรมที่พักกลายเป็นร้านอาหารในสวน การท่องเที่ยวแบบใหม่ Solo-Dual Traveler กลายเป็นที่นิยม หรือแม้กระทั่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่อาศัย Online Media เป็นสื่อกลางก็ได้รับความนิยม อาทิเช่น Virtual Tourism, Podcast, Online exhibition and events เป็นต้น

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงกลับมาพร้อมกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ Re-skills, Up-skills และ New skills จะเป็นเครื่องมือสำหรับการเตรียมตัว และจะพาการท่องเที่ยวของไทยไปได้ไกลกว่าเดิม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ธ.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top