แบงก์ออมสิน ผุดสมุยโมเดลเสริมสภาพคล่องธุรกิจ เตรียมผลักดันสู่พื้นที่อื่น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดตัวโครงการออมสินเพื่อสมุย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ซึ่งเป็นโครงการที่มีการมอบสินเชื่อให้กับกลุ่มประชาชนฐานราก ลูกค้ารายย่อย SMEs ลูกค้ารายใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (CSR) ในหลากหลายโครงการ

ทั้งนี้ โครงการออมสินเพื่อสมุย : SAMUI MODEL สามารถอนุมัติสภาพคล่อง หรือสินเชื่อกว่า 2,500 ราย แบ่งเป็นผู้ได้รับวงเงินเสริมสภาพคล่อง 2,000 ราย วงเงิน 1,500 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินได้โอนเงินสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องลูกค้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ Soft Loan ช่วย SMEs ภาคการท่องเที่ยว สินเชื่อ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สินเชื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยว SAMUI MODEL และสินเชื่อ SMEs รวมกัน 194 ราย วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งสินเชื่อภาคธุรกิจเอสเอ็มอี จะมีการพักชำระหนี้เงินต้นไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยจะได้รับสินเชื่อ เฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 ล้านบาท และอนุมัติสูงสุดถึง 300 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่า ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ห้ามมีการปลดพนักงานโดยเด็ดขาด

นายวิทัย กล่าวว่า ในส่วนสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 1,826 ราย วงเงิน 176 ล้านบาท จะอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท และได้เงินกลับไปทันที

ทั้งนี้ จะมีการนำสมุยโมเดล มาเป็นต้นแบบในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆต่อไป โดยจะมีการคัดเลือกจากเมืองรองและจะมีความชัดเจนในต้นปีหน้า

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ช่วยเหลือลูกค้าเดิมกว่า 500 ราย ที่มีปัญหาชำระไม่ได้ตามเงื่อนไขเดิมเมื่อครบกำหนดพักหนี้ ภาระหนี้รวม 446 ล้านบาท รวมถึงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้หลังการฟ้องที่กรมบังคับคดีอีกจำนวนกว่า 30 ราย ภาระหนี้รวม 2.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหม่ ธนาคารออมสินจะมีการพักหนี้เงินต้นให้กับลูกหนี้ และสามารถใช้ Vocher ที่พักของโรงแรมมาเป็นส่วนชำระหนี้ของดอกเบี้ยได้ สูงสุดไม่เกิน 50% ของดอกเบี้ย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารออมสินจะนำวอเชอร์ที่พักไปทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านโครงการออมสินชวนเที่ยวสมุย เพื่อปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวสมุยในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับสายการบินและโรงแรมต่างๆ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินยังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสมุย อาทิ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค การอบรมอาชีพ มอบทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ แก่นักเรียนโรงเรียนและชุมชน รวมถึง จัดพื้นที่ให้ออกร้านฟรี สำหรับร้านค้าทั่วไปและ Street Food ขอเชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันพลิกฟื้นสมุย และพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย

ในส่วนของ SMEs ที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน จะเป็นในรูปแบบพักเงินต้น จ่ายดอกเบี้ยบางส่วน มีผู้ให้ความสนใจสินเชื่อวงเงินเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ล้านบาท ไปจนถึง 300 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่า ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ห้ามมีการปลดพนักงานเด็ดขาด โดยในปีหน้าเตรียมขยายผลโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top