BGRIM ปรับโครงสร้างบริหารส่ง ฮาราลด์ ลิงค์ นั่ง CEO แทน ปรียนาถ สุนทรวาทะ

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.) อนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารและอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพื่อส่งเสริมและรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการแต่งตั้งนางปรียนาถ สุนทรวาทะ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (Vice Chairperson) และปรับเปลี่ยนบทบาทจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจต่างประเทศและมุ่งเน้นการขยายกิจการซึ่งมีเป้าหมายลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศอีกกว่า 3,000 เมกะวัตต์ (MW) ในปี 64 และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและลำเลียงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ขณะเดียวกันอนุมัติแต่งตั้ง นายฮาราลด์ ลิงค์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงนี้ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจพลังงานมายาวนานกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มต้น

BGRIM มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระถึง 66.6% และนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้ง คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักสากล

บริษัทยังคงเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าไปสู่ 7,200 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2568 จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตจากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา 3,682 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทได้ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว โอมาน ฟิลิปปินส์

ล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ภายใต้บริษัท Ray Power ในกัมพูชาได้ผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อระบบเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2563 ตามแผนแม้ว่าจะมีเหตุการณ์โควิด-19 และอุทกภัยก็ตาม ซึ่งจะถือเป็นการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งเดียวของกัมพูชาในปีนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top