พาณิชย์ จัดสัมมนาพาภาคธุรกิจก้าวผ่านวิกฤตโควิดด้วย e-Commerce

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งเสถียรภาพทางสังคม การสั่นคลอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุข รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โรคโควิด-19 จึงเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการทำระบบอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) มาใช้ในการขายสินค้า รวมทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ภายใต้นโยบาย Digital Economy กรมฯ ได้จัดสัมมนาสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านอี-คอมเมิร์ซให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนภาคเอกชนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับ ฝ่าวิกฤตทางธุรกิจด้วยการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ด้วยกลยุทธ์การตลาด Omni Channel ยุคนิวนอร์มอล และความสำเร็จของธุรกิจ e-Commerce จากพลังโซเชียล

นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พัฒนาศักยภาพธุรกิจ e-Commerce เชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์ในแต่ละประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร และกลุ่มของใช้และของตกแต่ง เนื้อหาครอบคลุมการทำ Content Marketing และเทคนิคการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Social Commerce และ e-Marketplace รวมทั้งมีหลักสูตรในการพัฒนาผู้ประกอบการระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและต่อยอดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ภาพรวมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2562 มีมูลค่า 220,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4-5% ของค้าปลีกทั้งประเทศ มีอัตราการเติบโตกว่า 35% จากปีก่อน เป็นผลมาจากพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนไทยเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่ 90% เป็นการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือและชำระค่าสินค้าผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น และอินเตอร์เน็ทแบงก์กิ้ง

“โอกาสสามารถเกิดขึ้นจากวิกฤติได้เสมอ การสร้างความสำเร็จในระยะยาว ผู้ประกอบธุรกิจควรคิดและรู้เท่าทันกระแสโลก และมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อีคอมเมิร์ซจะเป็นตัวเสริมความแกร่งให้ธุรกิจไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในโลกยุคหลังโควิด-19 ได้เหนือชั้นกว่าเดิม”

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , ,