ICN ได้งานจัดซื้อระบบ ICT และ Health Tech กับกสท. มูลค่าโครงการ 181.50 ลบ.

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่าบริษัทได้ร่วมกับบริษัท เรย์ เทล จำกัด ในนาม “IR Consortium” ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนธ.ค.63 สำหรับโครงการจัดซื้อระบบ ICT และ Health Tech เพื่อส่งเสริมการรักษาพยาบาล การดูแล ควบคุม และเพิ่มศักยภาพการรับมือการระบาดของไวรัสโครานา 2019 (โควิด-19) เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ระบบ กับบมจ.กสท โทรคมนาคม โดยมีมูลค่ารวม 181.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ ICN มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 51% ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าราว 92.57 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัท เรย์ เทล จำกัด มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 49% ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าราว 88.94 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ม.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top