กกต.เตือนห้ามขายสุรา-หาเสียง หลังหกโมงเย็นวันนี้ ก่อนเลือกตั้ง อบจ. พรุ่งนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 โดยมีข้อพึงระวังที่ไม่สามารถทำได้หลังเวลา 18.00 น. วันที่ 19 ธ.ค.63 ดังนี้

1.ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (19 ธ.ค.63) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (20 ธ.ค.63) และ 2.ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไมว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (19 ธ.ค.63) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค.63)

ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง ได้แก่ ห้ามผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน ,ห้ามกระทำการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย , ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนน , ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง , ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ,ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น ,ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ,ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ และห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ธ.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top