NOK ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ฮิโรชิมา ถึง 31 มี.ค.นี้

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด และการเฝ้าระวังของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายการบินนกแอร์จึงได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเข้า และออกจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารก่อนและภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางเดิมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

ขณะเดียวกันผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) เพื่อเดินทางสู่ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินและต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

อีกทั้งผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเนื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางภายในประเทศสู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินและต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมและผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่ Call center 1318, เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารและตัวแทนจำหน่ายของสายการบินนกแอร์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.พ. 63)

Tags: , , , ,