วันหยุดประจำปี 2564 แยกตามวันหยุดราชการ-ธนาคาร

วันหยุดปี 2564 ล่าสุด อัปเดตตามมติ ครม. และ ธปท. วันที่ 6 ม.ค. 64

อินโฟเควสท์ อัปเดตปฏิทินวันหยุดประจำปี 2564 หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ธ.ค. 63 อนุมัติให้กำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติมเฉพาะในช่วงปี 2564 เท่านั้น

โดยกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดราชการประจำภูมิภาค และ เลื่อนวันหยุดชดเชยราชการในปี 64 เพื่อต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

วันหยุดราชการที่ ครม. กำหนดเพิ่มขึ้นมาเฉพาะในปี 2564

  • วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ วันศุกร์ที่ 12 ก.พ.(วันตรุษจีน), วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์), วันอังคารที่ 27 ก.ค. (เข้าพรรษา) และวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. (วันมหิดล)
  • วันหยุดราชการประจำภาค ภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี 26 มี.ค, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ 10 พ.ค.,ภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ 6 ต.ค., ภาคกลาง เทศกาลออกพรรษา 21 ต.ค.
  • และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.เป็นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค.

ทั้งนี้ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนี้ ไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ เพราะเป็นแค่วันหยุดพิเศษเฉพาะในช่วงปี 64 เท่านั้น กรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็น หรือมีราชการสำคัญในวันดังกล่าวที่มีการนัดหมายไว้ก่อนหน้าแล้ว หากมีการยกเลิกไปจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามสมควรว่าจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้ เช่นเดียวกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้

สรุปวันหยุดประจำปี 2564 แยกตามวันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคารหรือสถาบันการเงิน

วันศุกร์1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่วันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันศุุกร์12 กุมภาพันธ์วันตรุษจีนวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันศุกร์26 กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันศุกร์26 มีนาคมวันหยุดภาคเหนือ: ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปีวันหยุดราชการ
วันอังคาร6 เมษายนวันจักรีวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันจันทร์12 เมษายนวันสงกรานต์วันหยุดราชการ
วันอังคาร13 เมษายนวันสงกรานต์วันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันพุธ14 เมษายนวันสงกรานต์วันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันพฤหัสบดี15 เมษายนวันสงกรานต์วันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันจันทร์3 พฤษภาคมวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติวันหยุดธนาคาร
วันอังคาร4 พฤษภาคมวันฉัตรมงคลวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันจันทร์10 พฤษภาคมวันพืชมงคลวันหยุดราชการ
วันจันทร์10 พฤษภาคมวันหยุดภาคอีสาน: ประเพณีงานบุญบั้งไฟวันหยุดราชการ
วันพุธ26 พฤษภาคมวันวิสาขบูชาวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันพฤหัสบดี3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันจันทร์26 กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันอังคาร27 กรกฎาคมวันเข้าพรรษาวันหยุดราชการ
วันพุธ28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10วันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันพฤหัสบดี12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันศุกร์24 กันยายนวันมหิดลวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันพุธ6 ตุลาคมวันหยุดภาคใต้: ประเพณีสารทเดือนสิบวันหยุดราชการ
วันพุธ13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9วันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันพฤหัสบดี21 ตุลาคมวันหยุดภาคกลาง: ประเพณีออกพรรษาวันหยุดราชการ
วันศุกร์22 ตุลาคมวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันจันทร์6 ธันวาคมวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันศุกร์10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญวันหยุดราชการ/ธนาคาร
วันศุกร์31 ธันวาคมวันสิ้นปีวันหยุดราชการ/ธนาคาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ธ.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top