สธ.แนะช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานประกอบกิจการ ต้องเข้มมาตรการโควิด-19

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ประชาชน ลดเลื่อน จำกัดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ หรือการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงสูง การพบปะสังสรรค์ โดยให้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแทน เช่น การโทรศัพท์ การวิดีโอคอล แต่หากประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาก่อนหน้านี้แล้ว ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ร่วมมือกัน โดยการ์ดไม่ตก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร

รวมถึงหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ กินอาหารปรุงสุกใช้ช้อนกลางส่วนตัว และขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ส่วนแรงงานต่างด้าวให้อยู่ภายในพื้นที่จังหวัดหรือที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงาน และงดการไปมาหาสู่กัน พร้อมทั้งให้นายจ้างตรวจสอบดูแลลูกจ้างอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า “สำหรับสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักด้วยการจัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ กำหนดจุดเว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการประเภทปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวควรเน้นการทำความสะอาดห้องส้วม ได้แก่ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนประตู และลูกบิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มเติมช่วงวันหยุดปีใหม่จะมีการควบคุมและพิจารณาเปิด – ปิดกิจการสถานที่สูง ตามเกณฑ์การแบ่งสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ยกเลิกหรือเข้มงวดการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันในสถานที่ปิด แออัด เพิ่มการออกตรวจกิจการ สถานที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top