กรมสรรพากร ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ยกระดับบริการ ดีเดย์ 1 ม.ค.64

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้แนวคิด “เข้าถึงง่าย สบายตา เป็นสากล” จึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษี และประชาชนเข้ามาใช้บริการเพื่อทดลองประสบการณ์ใหม่ที่กรมสรรพากรตั้งใจยกระดับการให้บริการในครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

อีกทั้งขณะนี้ ถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2563 แล้ว แนะนำให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 จึงขอเชิญผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) กรมสรรพากรสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของทุกคนจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Filing) ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th แทนการมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา”

นางสมหมาย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ธ.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top