เผย 5 เดือนแรกปีงบ 63 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แล้ว 9.6 หมื่นลบ.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.พ.63 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 17,717 ล้านบาท

ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 29 ก.พ.63) จำนวน 96,866 ล้านบาท คิดเป็น 107% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็น 51% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนก.พ.63 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 92% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด ดังนี้

ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน /ล้านบาท
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 21,993
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139
4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733
6 ธนาคารออมสิน 5,409
7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย  4,020
8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891
9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414
11 อื่นๆ  7,627
รวม 96,866

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Back to Top