ADB คาดโควิด-19 ทำเศรษฐกิจไทยสูญเสียราว 1.11% ของ GDP

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ ” The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia” โดยระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียผ่านหลายช่องทาง

ซึ่งรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศและธุรกิจการท่องเที่ยวลดต่ำลง การค้าและห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน และผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชากร แต่ขนาดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นกับว่าการระบาดดังกล่าวจะพัฒนาไปอย่างไร ยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนสูง

ทั้งนี้ บทวิเคราะห์ได้สำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและพบว่าระดับความสูญเสียจะมีมูลค่าเริ่มตั้งแต่ 77 พันล้านเหรียญสหรัฐ จนถึง 347 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 0.1-0.4% ของ GDP โลก

ในส่วนของไทยนั้น สถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง คาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.11% ของ GDP ไทย

ในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง (moderate scenario) ซึ่งหมายถึงมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันหรือการคุมเข้มต่างๆ เช่น การห้ามเดินทาง 3 เดือนหลังเกิดการระบาดตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 156 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.2% ของ GDP โลก โดยความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ที่ 103 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.8% ของ GDP จีน

ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในเอเชียคาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมกันมูลค่า 22 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 0.2% ของ GDP รวมของประเทศเหล่านั้น ส่วนของไทยนั้น ในสถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง คาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.11% ของ GDP ไทย

ทั้งนี้ เอดีบีได้ตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงการคัดกรองเชื้อและการป้องกันไว้รัส รวมทั้งการรับมือกับการแพร่ระบาดให้กับจีนและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนอีก 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนทุกประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าว

นอกจากนั้น เอดีบียังได้จัดสรรเงินกู้ภาคเอกชนมูลค่า 18.6 ล้านเหรียญสหร้ฐ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา แก่บริษัท Jointown Pharmaceutical Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายยาในเมืองอู่ฮันของจีน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสและยาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

เอดีบีพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในการรับมือผลกระทบจาก COVID-19 ต่อไป โดยจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการในการรับมือปัญหาผ่านความช่วยเหลือทางการเงินใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว การให้กู้แบบฉุกเฉินและการให้กู้เชิงนโยบาย การลงทุนภาคเอกชน และความช่วยเหลือทางวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป

เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มี.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top