ไทยแอร์เอเชีย หยุดบินชั่วคราวเส้นทางคุนหมิง-เซินเจิน-กวางโจว-ฮ่องกง-มาเก๊า

สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) ประกาศหยุดบินชั่วคราวเที่ยวบินเข้าออกคุนหมิง เซินเจิน กวางโจว ฮ่องกงและมาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 11-31 มี.ค.63 เพื่อตอบสนองต่อมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้แก่

  1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. การเก็บวงเงินไว้ใช้ในการเดินทางครั้งหน้า หรือ
  3. การขอคืนเงินเต็มจำนวน

ทั้งนี้ สายการบินจะติดต่อผ่านผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงผ่านการโทรศัพท์ SMS หรืออีเมล์ ตามที่ท่านแจ้งไว้เพื่อรับข้อเสนอโดยเร็วที่สุด

เปิดให้เปลี่ยนตั๋ว-คืนเงินเส้นทางจีน-ฮ่องกง-มาเก๊า-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-ไทเป

นอกจากนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ออกประกาศ การให้ข้อเสนอ สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ในเส้นทางเข้าและออกจากประเทศจีน (mainland China) ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทเป รวมถึงผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากข้อกำหนดของรัฐบาลประเทศต่างๆ สามารถเลือกรับข้อเสนอได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน จากกำหนดการเดินทางเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบิน หรือ

การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 180 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าและออกประเทศจีน (mainland China) ฮ่องกง มาเก๊า ยังคงสามารถรับข้อเสนอทางเลือก “คืนเงินเต็มจำนวน” ได้ และสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางเข้าและออกจากอินเดียสู่ประเทศไทย หากประสงค์ยกเลิกการเดินทาง จะสามารถรับข้อเสนอการเก็บวงเงินไว้ใช้ได้ภายใน 180 วัน

สำหรับการเลือกรับข้อเสนอดังกล่าว ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งก่อนและถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และต้องสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชียเท่านั้น ขณะที่ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสาร รวมถึงพนักงานมาเป็นอันดับแรก รวมทั้งจะปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่น สำนักงานการบินพลเรือน หน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นและองค์การอนามัยโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,