ธ.ธนชาตดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด หลังพบพนักงานติดโควิด

ธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาต แจ้งการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้พบว่ามีพนักงาน 1 ราย ได้รับการยืนยันผลตรวจจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานรายดังกล่าว มีหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน ธนาคารธนชาต อาคารพระราม 7 ไม่ได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการให้บริการลูกค้า หรือเป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่ธนาคารธนชาต สาขาสะพานพระราม 7 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มาติดต่อทุกคน ธนาคารได้ปฎิบัติตามมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทันทีที่พบพนักงานติดเชื้อรายดังกล่าว ธนาคารได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อแยกพนักงานกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อ (Close Contact) เพื่อส่งตรวจหาเชื้อและให้กลุ่มดังกล่าวแยกตัวเอง เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน (Self-Quarantine) รวมถึงดำเนินการปิดพื้นที่ปฏิบัติการของพนักงานรายดังกล่าวโดยทันที พร้อมได้จัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (Big Cleaning) เป็นกรณีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารขอยืนยันว่า ได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของสำนักงานและสาขา เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้ ขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตได้ตามปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top