MRT เพิ่มรถเสริมช่วงเร่งด่วนเช้า ลดผู้โดยสารแออัด ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย จึงได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร นั้น

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร รฟม. และ BEM จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าในพื้นที่โซนในเมือง เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป รฟม. มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,