ครม.อนุมัติลดเงินสมทบประกันสังคมฝั่งลูกจ้างเหลือ 1% เป็นเวลา 3 เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดค่าครองชีพของผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยให้ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างออกไป 3 เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาพ: thaigov.go.th)

“ของเดือนมีนาคมที่จะต้องจ่ายภายในวันที่ 15 เมษายนก็ยืดเวลาไปเป็นวันที่ 15 กรกฎาฯ ของเดือนหน้าก็ยืดไปเป็นวันที่ 15 สิงหาฯ ของเดือนถัดไปก็ยืดไปเป็นวันที่ 15 กันยายน” นางนฤมล กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในส่วนของลูกจ้าง โดยให้ปรับลดการจ่ายเงินสมทบจาก 4% ลงเหลือ 1% เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ จากก่อนหน้านี้ที่ให้ปรับลดการจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างจาก 5% เหลือ 4%

โดยสาระสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าว คือ

1.ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ดังนี้

ค่าจ้างงวดเดือน มี.ค.63 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63, ค่าจ้างงวดเดือน เม.ย.63 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 และค่าจ้างงวดเดือน พ.ค.63 ให้ยื่นแบบรายการแสดงเงินนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

2.ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาตรา 39 วรรคสาม ดังนี้ เงินสมทบงวดเดือน มี.ค.63 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 ก.ค.63, เงินสมทบงวดเดือน เม.ย.63 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 และเงินสมทบงวดเดือน พ.ค.63 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มี.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top