BBL แจงระบบ ATM-บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง คาดเปิดบริการปกติเร็วๆนี้

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันนี้ตู้เอทีเอ็มและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเกิดปัญหาขัดข้อง และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ในเร็ว ๆ นี้ธนาคารกรุงเทพ แจ้งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง

BBL ชี้แจงว่าตามที่บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บิซ ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอทีเอ็ม ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หรือการทำงานล่าช้า ไปก่อนหน้านี้นั้น

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ BBL ขอชี้แจงว่าธนาคารรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แจ้งประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com ของธนาคารทันที และขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารยังคงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งธนาคารจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการไม่สมบูรณ์ เช่น การโอนเงินแล้วปลายทางไม่ได้รับ หรือทำรายการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม โดยระบบตัดเงินจากบัญชีแล้วแต่ไม่ได้รับเงิน เป็นต้น ธนาคารจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและอัพเดทรายการธุรกรรมลักษณะดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วนตามลำดับต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการดูแลและดำเนินการอย่างถูกต้องเรียบร้อย

ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า สาขาธนาคาร และบริการอื่นๆยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยในกรณีเร่งด่วนลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top