ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 47,422 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 47,422 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,957 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 483 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 3,305 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.85% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 3,305 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 3,305 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 3.4%(YoY) สอดคล้องกับนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,258 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย28-06-2021%Change
 มูลค่าการซื้อขาย47,421.90 ลบ. 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.39 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.48 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี0.85 %-0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท%Change
ตั๋วเงินคลัง5,145.56+409 %
พันธบัตรรัฐบาล14,074.63-36 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.22,717.64-15 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1,473.02-57 %
หุ้นกู้เอกชน3,411.76+140 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top