สรรพากร เผยคืนภาษีแล้ว 91% ย้ำ 30 มิ.ย.สิ้นสุดขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563 ที่ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 3,062,532 แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 3,401,688 แบบ คิดเป็น 91% เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 30,685 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2564) สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นางสมหมาย กล่าวว่า วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดของการขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จนถึงขณะนี้ มีผู้ยื่นแบบฯแล้วรวมทั้งหมด 10,031,924 แบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563 ยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม โดยสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top