คลังเผยพันธบัตร “ยิ่งออมยิ่งได้” 1 หมื่นลบ.บนวอลเล็ตหมดภายใน 2 ชม.กว่า

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “ยิ่งออม ยิ่งได้” บนวอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) รุ่นอายุ 3 ปี ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถจำหน่ายได้ 3,000 ล้านบาท ในเวลา 2 นาที และจำหน่ายได้ 5,000 ล้านบาท ในเวลา 10 นาที และจำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท ในเวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที

“นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของไทย และของโลกบนแพลตฟอร์มภาครัฐที่เข้าถึงประชาชน ตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล สร้างโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ผลตอบแทนดี มั่นคงปลอดภัยได้อย่างสะดวก แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19” นางแพตริเซียกล่าว

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ยิ่งใช้ยิ่งได้ บนวอลเล็ต สบม.” มีผู้สนใจลงทุนถึง 11,874 ราย วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายประมาณ 842,176.18 บาท โดยเป็นผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 94 ปี โดยสิ่งที่น่าสนใจในการจำหน่ายครั้งนี้ คือ มีผู้ลงทุนอายุต่ำกว่า 60 ปี ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์คิดเป็น 52% ของวงเงินจำหน่าย และคิดเป็น 73% ของผู้ลงทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นการปรับแนวคิดที่มีต่อพันธบัตรออมทรัพย์จากผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงิน เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน และกระจายความเสี่ยงสำหรับคนทุกกลุ่มอายุทุกกลุ่มรายได้

นอกจากนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. ยังเข้าถึงผู้ลงทุนจากทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ลงทุนจากนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 60% ของวงเงินจำหน่าย แสดงถึงความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และแนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเปลี่ยนวิถีการออมการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ลดความเสี่ยงของประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า ผู้ที่พลาดการลงทุนในครั้งนี้ ยังคงมีพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “ยิ่งออมยิ่งได้” ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 โดยจะจำหน่ายให้แก่ประชาชนในรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย แบบขั้นบันไดเฉลี่ย 1.90% ต่อปี และจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรที่กระทรวงการคลังกำหนดในรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top