ดุสิตโพล จี้รัฐให้ความสำคัญแผนบรรเทาสาธารณภัย ใช้เหตุระเบิดกิ่งแก้วเป็นบทเรียน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากกรณีเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยเมื่อสอบถามว่าประชาชนคิดอย่างไร กับเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานกิ่งแก้ว พบว่า

อันดับ 1 ตอบว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง สร้างความเสียหายอย่างมาก อันดับ 2 ตอบว่าเจ้าหน้าที่ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ จึงควบคุมเพลิงได้ช้า อันดับ 3 ตอบว่าการสั่งการ การแก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้า อันดับ 4 ตอบว่ารู้สึกหดหู่ มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และอันดับ 5 ตอบว่าอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงโดยเร็ว

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการระเบิดครั้งนี้ เกิดจากสาเหตุใดนั้น อันดับ 1 ตอบว่า การรั่วไหลของสารเคมี อันดับ 2 ตอบว่า ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ อันดับ 3 ตอบว่า มีเพลิงไหม้ลุกลามจนเกิดการระเบิด อันดับ 4 ตอบว่า โรงงานก่อตั้งมานาน อาคารเก่า และอันดับ 5 ตอบว่าไฟฟ้าลัดวงจร

โดยสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ อันดับ 1 ตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ อันดับ 2 มีมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ อันดับ 3 ควรมีระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว และแนวทางการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันดับ 4 ทำงานเชิงรุก ประสานกับท้องถิ่น และอันดับ 5 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย

สำหรับบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยมากขึ้น อันดับ 2 ควรมีแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน อันดับ 3 ต้องมีการจัดการมลพิษตกค้างอย่างเป็นระบบ อันดับ 4 ควรทำงานประสานกันทุกภาคส่วน ทั้งระดับรัฐบาลและท้องถิ่น และอันดับ 5 เร่งแก้ปัญหาเรื่องผังเมือง

เมื่อถามว่าประชาชนพึงพอใจกับการแก้ปัญหาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 39.38% ตอบว่าไม่ค่อยพอใจ รองลงมา ประชาชน 30.71% ตอบว่าค่อนข้างพอใจ ส่วนประชาชนอีก 27.13% ตอบว่าไม่พอใจ และมีเพียง 2.78% ที่ตอบว่าพอใจมาก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top