ไทย ลงนาม Mini FTA ฉบับแรกในสินค้าอัญมณีเครื่องประดับกับเมืองโคฟุ ญี่ปุ่น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการ เป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับเมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่นว่า การลงนามระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับเมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ (ลงนามผ่านระบบออนไลน์) ถือเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มต้นนโยบายขยายความสัมพันธ์การค้าเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ไทย เป็นการลงนามตามนโยบายเป็นครั้งแรก ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้

ประการที่หนึ่ง มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจการผลิตอัญมณีเครื่องประดับ ทางการตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันใน SMEs ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเมืองโคฟุ มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการขึ้นตัวเรือน ขณะที่ประเทศไทยเชี่ยวชาญในเรื่องการเจียรนัยอัญมณี

ประการที่สอง ร่วมมือกันทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันต่อไป

ประการที่สาม คาดว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นในสินค้าอัญมณีในปี 2564 นี้ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยปี 64 ตั้งเป้าว่าจะขยายมูลค่าการค้าในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5% คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15,500 ล้านบาท

“การลงนามนี้ถือเป็น Mini FTA ฉบับแรก ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าเชิงลึก เมืองโคฟุเป็นศูนย์กลางการค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศญี่ปุ่น การลงนาม จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งส่งเสริมภาคการผลิต ทำการตลาดร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ระหว่างกัน ทั้งการเจียรนัย การขึ้นตัวเรือน และซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต” 

นายจุรินทร์กล่าว

พร้อมระบุว่า สำหรับ Mini FTA ฉบับต่อไปที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้า คือ ทำร่วมกับมณฑลไหหลำ ของประเทศจีน และรัฐเตลังกานาของประเทศอินเดีย และอื่นๆ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในช่วงเดือนส.ค.นี้

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 และวิกฤติเศรษฐกิจโลก แต่การส่งออกของไทยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา(ม.ค.-พ.ค.) ยังสามารถทำรายได้จากการส่งออกเป็นมูลค่า 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.78% โดยเฉพาะภาคการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ประเทศไทยสามารถส่งออกได้มูลค่า 67,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% โดยเฉพาะเครื่องประดับเงิน ที่สามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนพลอยสี ส่งออกได้เป็นอันดับ 3 ของโลก

สำหรับการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่นนั้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของไทย และตลาดญี่ปุ่นถือว่าเป็น 1 ใน 6 ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญที่สุดของไทย โดยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยสามารถส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปญี่ปุ่นได้มูลค่า 2,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.84%

“กระทรวงพาณิชย์ จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ทางการค้าเชิงลึกกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากในระบบการค้าปกติหรือรูปแบบการทำ FTA แล้ว ได้มอบนโยบายความสัมพันธ์ทางการค้าเชิงลึก หรือการลงนามบันทึกความเข้าใจที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับมณฑลของรัฐ หรือเมืองที่มีความสำคัญ” 

นายจุรินทร์กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top