WHAUP ออกหุ้นกู้ 3.5 พันลบ.ดอกเบี้ย 1.91-2.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 15-19 ก.ค.

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่

  • ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.91% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.09% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-16 และ 19 ก.ค.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารซีไอเอ็มบี

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “A-“แนวโน้มอันดับเครดิต”เชิงลบ” เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้วย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ภายใน 1 ปี หลังจากการออกหุ้นกู้

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top