ราชวิทยาลัยฯ ปฏิเสธการฉีดวัคซีนสลับชนิดเว้นแต่ผู้มีอาการแพ้รุนแรง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศระบุว่า ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็มตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต

แต่ยกเว้นผู้อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือ กรณีผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่ 2 ได้หากแพทย์เห็นสมควร

ทั้งนี้ หากผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top