สรรพากร แจ้งปิดสาขาที่ให้บริการในห้างฯ ในพื้นที่ 13 จ. ตามประกาศ ศบค.

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ได้ประกาศปิดการให้บริการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

ทั้งนี้ ผู้มาใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้เคียงได้ หรือขอแนะนำให้ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top