กทม.ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง 5 แสนโดสเร่งฉีดผู้สูงอายุผ่านไทยร่วมใจ

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ชี้แจงว่า กรณีมีข่าว กทม.ยังมีวัคซีนโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ฉีดเหลืออยู่อีก 1.3 ล้านโดสนั้น ขอยืนยันว่า กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในจำนวนเพียง 5 แสนโดส เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 โดยเร่งนำมาฉีดให้แก่ผู้สูงอายุตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง

ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป และเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด ซึ่งขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนแล้วลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top