KTC เพิ่มมาตรการพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 2 รอบบัญชีลดภาระสมาชิกรับผลกระทบโควิด

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่แพร่กระจายในชุมชนและกลุ่มครอบครัวเป็นวงกว้าง ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ เป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซีทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 ถึงวันที่ 15 ส.ค.64

KTC ยังได้ขยายเวลาการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 โดยเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 48 เดือน และผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสดเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 22% ต่อปีนาน 48 เดือน รวมทั้งลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ยฯ ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชีหรืองวด สำหรับสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล “เคทีซี แคช” และสินเชื่อทะเบียนรถ “เคทีซี พี่เบิ้ม”

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 มีกลุ่มลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับเคทีซีรวม 21,564 บัญชี ด้วยยอดหนี้คงค้างชำระที่ 1,545 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำของบัตรเครดิตเคทีซีจากเดิม 10% เหลือ 5% สำหรับบัญชีที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 อัตรา 8% สำหรับปี 2565 และอัตรา 10% สำหรับปี 2566 เป็นต้นไป ส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคล “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) ปัจจุบันได้รับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น ซึ่งอยู่ในแนวทางการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว

“ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ปรับลดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นมา โดยที่สมาชิกไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเท่ากับ 16% ต่อปี บัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) สินเชื่ออเนกประสงค์ “เคทีซี แคช” (KTC CASH) อัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 25% ต่อปี และสินเชื่อทะเบียนรถ “เคทีซี พี่เบิ้ม” อัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 24% ต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top