ILINK เผย กฟน.นัด 2 ส.ค.เซ็นสัญญางานติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ 84 ลบ.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) บริษัทฯ ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และได้รับหนังสือสังจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Underwater Optical Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากการไฟฟ้านครหลวงนั้น บริษัทฯ มีกำหนดที่จะลงนามในสัญญาในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มูลค่างาน 84,637,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาการส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top