สธ.ยันหากผลตรวจโควิด-19 ด้วย ATK เป็นบวกเข้าระบบการรักษาทันที

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการตรวจด้วยชุดตรวจรู้ผลเร็ว Antigen Test Kit (ATK) สู่ระบบ Home Isolation และ Community Isolation ว่า ขณะนี้ได้ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดทดสอบ ATK เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขต กทม. โดยมีทีมแพทย์ชนบท ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. ส่งหน่วยตรวจเชิงรุกประมาณ 30 พื้นที่ต่อวัน เพื่อค้นหาและคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ป้องกันการแพร่เชื้อต่อ

หากพบผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกทางระบาดวิทยาเรียกว่า “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” จะนำเข้าระบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยไม่ต้องทำ RT-PCR ซ้ำ และ สปสช. จะสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลในการจัดส่งอาหาร 3 มื้อ เป็นเวลา 14 วัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ยาที่จำเป็น รวมถึงหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และถุงแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ ตามมาตรฐานการทำ Home Isolation

หรือเข้ารักษายังในโรงพยาบาล หรือในชุมชน (Community Isolation)/ ศูนย์พักคอย และตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนานกันไป เนื่องจากอาจพบผลบวกลวงได้ประมาณ 3-5% โดยให้ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเซ็นใบยินยอมการรักษาและแยกออกจากผู้ป่วยยืนยันรายอื่นก่อน หากเป็น Hospitel ให้นอนแยกห้องละ 1 คน จนกว่าผล RT-PCR เป็นบวกจึงให้นอน 2 คน ขณะนี้ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติไปยังโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศแล้ว ส่วนภาคเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะได้ประสานให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับสถานที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ได้แก่

1. โรงพยาบาล หากผลเป็นบวกโรงพยาบาลรับรักษา

2. การตรวจเชิงรุกในชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไว้ และจับคู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาล/ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพื่อที่จะทำ Home Isolation หรือ Community Isolation ขณะนี้มี 5,000-6,000 เตียง และมีภาคเอกชนเข้ามาร่วม

3.การตรวจด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.) เมื่อผลเป็นบวก ให้ถ่ายรูปผลการตรวจ และโทรสายด่วน 1330 สปสช. ซึ่งขณะนี้เพิ่มเป็น 3,000 คู่สาย หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนในไลน์ออฟฟิสเชียล @nhso ลงทะเบียน บันทึกอาการ เพื่อจับคู่กับสถานพยาบาลในการดูแล และตอบกลับโดยเร็วที่สุด หรือผ่านเว็บไซต์ https://crmsup.nsho.go.th

สำหรับพื้นที่ 50 เขต กทม. มีเบอร์โทรศัพท์ประจำสำนักงานเขต เขตละ 20 คู่สาย บริการประชาชนเกี่ยวกับโควิด 19 ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน อาการวิกฤตให้โทรสายด่วน 1669

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top