ครม.เห็นชอบเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติโอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 29 จังหวัด มีผู้ได้รับการเยียวยาทั้งสิ้น 6,694,200 กว่าคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ประมาณ 1.4 ล้านคน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อีกประมาณ 5.2 ล้านคน โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาท โดยครม.อนุมัติกรอบวงเงินที่จะใช้ในมาตรการเยียวยากว่า 33,471 ล้านบาทเศษ

โดยกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนในมาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัดต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และผู้ที่อยู่ใน 19 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

พร้อมให้กระทรวงแรงงานดำเนินการขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาใน 13 จังหวัดเพิ่มเติมอีก 1 เดือน โดยให้เสนอรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกครั้ง

ส่วนวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

โฆษกรัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ครม.ยังให้กระทรวงแรงงาน เร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ ม. 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้ง กำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติมในพื้นที่ 10 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และในพื้นที่ 19 จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

นอกจากนี้ ได้ให้กระทรวงแรงงานจัดทำข้อเสนอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัดเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 เดือนซึ่งจะช่วยให้การให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top