แบงก์ออมสิน ตั้งทีมไรเดอร์ช่วยสปสช.ส่งยา-เวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจุจบันที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดพื้นที่ระบาดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยพบว่าสภาพปัญหาขณะนี้ คือ มีผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองจำนวนหนึ่งที่ยังรอรับยาและเวชภัณฑ์รักษาตัวที่บ้าน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อตามบ้านพักอาศัยที่อยู่ในชุมชน ตรอกซอย ซึ่งรถยนต์เข้าไม่ถึง และการจัดส่งด้วยวิธีอื่นอาจใช้ระยะเวลามากกว่าในการดำเนินการ

ธนาคารฯ จึงอาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” ทำหน้าที่จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์และเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ได้รับยารักษาเร็วขึ้นและทันท่วงที ทั้งนี้ ไรเดอร์ออมสินห่วงใยทุกราย ได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 แล้ว รวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่กำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งคาดว่าไรเดอร์ออมสินห่วงใยจะช่วยให้ภารกิจจัดส่งยาผู้ติดเชื้อของ สปสช. มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นได้

“ผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ หรือประสงค์ส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับธนาคารออมสิน สามารถกดไลค์/ติดตาม facebook “เพจออมสินห่วงใย” เพื่อแจ้งความประสงค์ ได้ตลอด 24 ชม.” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation :HI) นั้น ที่ผ่านมา สปสช.ใช้วิธีส่งยาให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายรูปแบบ อาทิ ส่งพัสดุไปรษณีย์ ส่งยาผ่านหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีผู้มารับยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น แต่บางครั้งเกิดความล่าช้า และไม่สะดวกกับผู้ติดเชื้อที่รอรับยา ดังนั้นจากช่องว่างนี้ สปสช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดส่งไรเดอร์ (Rider) มาร่วมบริการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับยารักษาโดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่วยยับยั้งภาวะรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้

“ในสถานการณ์วิกฤตนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมดูแลประชาชน ในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อโควิดที่รอรับยาจำนวนมาก บางวันสูงเกือบร้อยราย ไรเดอร์ส่งยานี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ติดเชื้อโควิดอย่างยิ่ง และยังช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับ สปสช.ด้วย”

นพ.จเด็จ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,