ครม.ไฟเขียว บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ข้ามห้วยจากกระทรวงทรัพย์นั่งเก้าอี้ปลัดแรงงาน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ กระทรวงแรงงาน เสนอรับโอน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้ง

  1. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง
  2. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง
  3. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปเป็นอธิบดีกรมป่าไม้
  4. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
  5. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง
  7. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top