ครม.เห็นชอบเพิ่มทุน 4.1 พันลบ.ให้ EXIM Bank สนับสนุนสินเชื่อ SME

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM Bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2558 สามารถใช้เงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อการเพิ่มทุนได้ และอนุมัติกรอบวงเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนฯ เพื่อการเพิ่มทุน เพื่อขยายการดำเนินงานให้แก่ EXIM Bank  จำนวนไม่เกิน 4,198 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ          

ทั้งนี้ เพื่อให้ EXIM Bank สามารถใช้เงินจากกองทุนฯ ไปสนับสนุนสินเชื่อกับ SME นำไปลงทุนทำการค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยต้องการให้ SME ไปลงทุนใน 3 กลุ่มตลาด คือ 1.ตลาดในประเทศ 2.ตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และ 3. ตลาดกลุ่มใหม่ (New Frontiers) เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และมัลดีฟท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 64-68            

อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ครม.เห็นควรให้กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเพิ่มทุนของ EXIM BANK อย่างน้อยให้ครอบคลุมตัวชี้วัด เช่น ด้านการขยายสินเชื่อ ด้านฐานะทางการเงิน ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top