คลังเผยสิ้นก.ค.64 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 2.1 แสนลบ.คิดเป็น 96%

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 210,419 ล้านบาท หรือคิดเป็น 96% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุน 10 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) 34 แห่ง จำนวน 118,262 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และการเบิกจ่ายงบลงทุน 7 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (มกราคม – กรกฎาคม 2564) 9 แห่ง จำนวน 92,157 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีและเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ดี จากการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบางโครงการ/แผนงาน เนื่องจากบุคลากรไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างหรือตรวจรับงานได้ ขาดแคลนแรงงานและไม่สามารถนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ โดยมีประมาณการมูลค่าผลกระทบถึงสิ้นปี 2564 ประมาณ 23,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% ของมูลค่ากรอบลงทุนปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นผลกระทบจากการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้าง

“รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น การประสานหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง โดยมีมาตรการที่รัดกุมรองรับ การหาแรงงานและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ทดแทน รวมทั้งเร่งรัดงานอื่นมาดำเนินการทดแทน เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป”

นางปานทิพย์ กล่าว

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่น บมจ. ปตท. (PTT), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของ รฟม., แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง, งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค, โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ ของ รฟท. และแผนก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ระยะที่ 2) ของ กทพ.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ส.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top