ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอีก 3 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะออกเป็นร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว

โดยมีสาระสำคัญ คือ การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 ซึ่งมาตรการเดิมสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63

ทั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า ในการตรวจพิจารณาครั้งนี้ได้ตัดกรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาออก เนื่องจากกระทรวงการคลังประสงค์จะยกเว้นเฉพาะภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , ,