ICN ได้งานอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul จาก NT 74.8 ลบ.

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 สำหรับการจ้างอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Backhaul ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น้ำ รองรับการใช้งานวงจรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ระบบ จากบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) มูลค่ารวมของโครงการ 74,793,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และรับประกัน 2 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top